Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype
Quảng cáo

Thông tin kỹ thuật

Tiêu chuẩn bộ đàm chống cháy nổ IS

Tiêu chuẩn bộ đàm chống cháy nổ IS

Máy bộ đàm chống cháy nổ là gì?
Là loại bộ đàm được Tổ chức Factory Mutual Research Corporation - FMRC ( tạm dịch : Hiệp hội nghiên cứu chống cháy nổ trong nhà máy ) thông qua và có khả năng làm việc trong môi trường nguy hiểm. Máy bộ đàm được đảm bảo an toàn khi sử dụng ở loại I, II và III vùng 1, các nhóm C, D, E, F và G cũng được chấp thuận cho sử dụng trong môi trường dễ đánh lửa thuộc loại I, vùng 2, các nhóm A,B,C,D.


 Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem