Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype
Quảng cáo

Cách lắp đặt cảm biến có dây với báo trộm Z1500

Hệ thống báo động GSM Z1500 hỗ trợ 08 zone có dây ( từ zone 33 - zone 40 ) tương thích với tất cả cảm biến có dây trên thị trường, có 4 cách để kết nối cảm biến có dây với bộ trung tâm như sau:.

Cách 1 Kết nối dạng N.C sử dụng điện trở 10K ( áp dụng cho các cảm biến có tiếp điểm thường đóng )

SO_DO_DAU_DAY_Z1500

Sau khi kết nối cảm biến như hình vào bộ trung tâm, lúc này ta cần cài đặt khai báo với hệ thống mới sử dụng được, cách cài đặt như sau:

Nhấn giữ phím * (khoảng 3 giây)  0 1 2 3 4 5  #  6  #  3  #  THỨ TỰ ZONE (33-40)  # 1  #

Cách 2:  Kết nối dạng N.C không sử dụng điện trở 10K ( áp dụng cho các cảm biến có tiếp điểm thường đóng )

Cach_dau_day_cam_bien_co_day_cho_bo_Z1500

Sau khi kết nối cảm biến vào bộ trung tâm, ta cần cài đặt khai báo với hệ thống mới sử dụng được, cách cài đặt như sau:

Nhấn giữ phím * (khoảng 3 giây)  0 1 2 3 4 5  #  6  #  3  #  THỨ TỰ ZONE (33-40)  # 2  #

Cách 3: Kết nối dạng N.O sử dụng điện trở 10K ( áp dụng cho các cảm biến có tiếp điểm thường hở )

So_do_dau_day_GSM_Z1500_

Sau khi kết nối cảm biến vào bộ trung tâm, ta cần cài đặt khai báo với hệ thống mới sử dụng được, cách cài đặt như sau:

Nhấn giữ phím * (khoảng 3 giây)  0 1 2 3 4 5  #  6  #  3  #  THỨ TỰ ZONE (33-40)  # 1  #

Cách 4: Kết nối dạng N.O không sử dụng điện trở 10K ( áp dụng cho các cảm biến có tiếp điểm thường hở )

so_do_noi_day_Z1500

Sau khi kết nối cảm biến vào bộ trung tâm, ta cần cài đặt khai báo với hệ thống mới sử dụng được, cách cài đặt như sau:

Nhấn giữ phím * (khoảng 3 giây)  0 1 2 3 4 5  #  6  #  3  #  THỨ TỰ ZONE (33-40)  # 3  #

 


Ghi chú: 0 1 2 3 4 5 là mật khẩu mặc định của hệ thống, nếu đã thay đổi mật khẩu thì ta thay đổi 0 1 2 3 4 5 bằng mật khẩu mới.

THỨ TỰ ZONE, khi ta lắp thiết bị cảm biến vào zone nào ( Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40 ) thì ta nhập vị trí số đó vào. 

 

 


 Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem