Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype
Quảng cáo

Hướng dẫn cài đặt công tắc điện tử ZC455

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG TẮC ĐIỆN TỬ ZC455

1. CÀI ĐẶT CÔNG TẮC ĐIỆN TỬ VỚI TRUNG TÂM Z-1500

Trung tâm báo động Z1500 cho phép ta cài đặt được 8 công tắc điện tử vô tuyến
• Cách cài đặt công tắc điện tử vô tuyến
 Nhấn giữ phím * (khoảng 3 giây) 0 1 2 3 4 5 #  5 #  3  #  1 #  THỨ TỰ CÔNG TẮC (1-8) PHÁT TÍN HIỆU #
• Cách xóa công tắc điện tử vô tuyến
Nhấn giữ phím * (khoảng 3 giây) 0 1 2 3 4 5 #  5 #  3  #  2 #  THỨ TỰ CÔNG TẮC (1-8) #

2. CÀI ĐẶT VỚI TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG Z-300, Z-400, Z-1200

Hệ thống cho phép ta cài đặt được 8 công tắc điện tử vô tuyến
• Cách cài đặt công tắc điện tử vô tuyến
Nhấn giữ phím * (khoảng 3 giây) 9 8 7 6 # 5 # 8 # THỨ TỰ CÔNG TẮC (1-8)  # PHÁT TÍN HIỆU
• Cách xóa công tắc điện tử vô tuyến
Nhấn giữ phím * (khoảng 3giây) 9 8 7 6 # 5 # 9 # THỨ TỰ CÔNG TẮC (1-8)  #  #

3. CÀI ĐẶT VỚI TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG Z-3900

Hệ thống báo động Z3900 cho phép ta mở rộng được 16 công tắc điện tử vô tuyến
• Cách cài đặt công tắc điện tử vô tuyến
Nhấn phím * 0 1 2 3 4 5 * 0  #  64 THỨ TỰ CÔNG TẮC (01-16) PHÁT TÍN HIỆU #
• Cách xóa công tắc điện tử vô tuyến
Nhấn phím * 0 1 2 3 4 5 * 0  #  68 THỨ TỰ CÔNG TẮC (01-16) #

Lưu ý: Số thứ tự thiết bị bắt buộc phải nhập 02 chữ số

4. CÀI ĐẶT VỚI TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG Z-3208

Hệ thống báo động Z3208 cho phép ta mở rộng được 32 công tắc điện tử vô tuyến
• Cách cài đặt thêm công tắc điện tử vô tuyến
Nhấn phím * 1 2 3 4 5 #  5  # 3 # 1 THỨ TỰ CÔNG TẮC (01-32)  #  PHÁT TÍN HIỆU #
• Cách xóa công tắc điện tử vô tuyến
Nhấn phím * 1 2 3 4 5 #  5  # 3 # 3 # THỨ TỰ CÔNG TẮC (01-32)  # #

Lưu ý: Cách phát tín hiệu công tắc không dây bằng cách Nhấn nút phát tín hiệu (thấy đèn nhấp nháy), nhấn 2 giây vào nút công tắc muốn cài đặt.

 Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem