Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype

Bộ đàm cho ngành dầu khí

Môi trường dầu khí, hóa chất hay môi trường nguy hiểm dễ cháy nổ, đòi hỏi máy bộ đàm hoạt động trong các môi trường này phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn chống cháy nổ IS, bản thân máy bộ đàm phải đảm bảo không tự khả năng phát sinh ra tia lửa điện do hư hỏng hay rơi rớt dẫn đến kích hoạt cháy nổ.Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem