Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype

Rà kim loại cầm tay

Nhật Minh JSC - Chuyên cung cấp các loại rà kim loại cầm tay, SUPER SCANNER, GARRETT, MD-3003B1 - 165180 Dùng để rà tìm phát hiện tất cả kim loại mang trên người, được sử dụng để bảo vệ an ninh khi vào những khu vực quan trọng, kịp thời phát hiện hung khí như dao , súng trong người. Ngoài ra còn được sử dụng để bảo vệ tài sản, tránh mất cắp trong công ty, xí nghiệp....

Dò kim loại 1165180

Dò kim loại 1165180
2.835.000 VNĐ
3.150.000 VNĐ

Rà kim loại Garrett

Rà kim loại Garrett
3.450.000 VNĐ
3.850.000 VNĐ

Dò kim loại MD-3003B1

Dò kim loại MD-3003B1
700.000 VNĐ
750.000 VNĐ


Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem