Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype

Chống trộm cạy cửa

Nhật Minh JSC chuyên cung cấp lắp đặt thiết bị chống trộm cạy cửa, chống trộm mở khóa, chống trộm gia đình, sản phẩm chất lượng cao, hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu quả, bảo vệ an toàn tài sản.

Chống trộm mở cửa

Chống trộm mở cửa
1.100.000 VNĐ

Chống trộm cạy cửa Z-300M

Chống trộm cạy cửa Z-300M
1.800.000 VNĐ
2.060.000 VNĐ

Chống trộm mở cửa Z300-4M

Chống trộm mở cửa Z300-4M
2.560.000 VNĐ
2.800.000 VNĐ

Chống trộm mở cửa cuốn

Chống trộm mở cửa cuốn
3.850.000 VNĐ
4.050.000 VNĐ

Báo động cạy cửa qua SMS

Báo động cạy cửa qua SMS
4.100.000 VNĐ
4.300.000 VNĐ

Báo trộm cửa cuốn Z300-3MC

Báo trộm cửa cuốn Z300-3MC
2.450.000 VNĐ
2.690.000 VNĐ

Báo trộm cạy cửa Z1200-4M

Báo trộm cạy cửa Z1200-4M
3.200.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ

Báo trộm cạy cửa Z1200-3M

Báo trộm cạy cửa Z1200-3M
2.950.000 VNĐ
3.250.000 VNĐ

Báo trộm mở cửa Z1200-2M

Báo trộm mở cửa Z1200-2M
2.700.000 VNĐ
3.000.000 VNĐ

Chống trộm cạy cửa Z300-2M

Chống trộm cạy cửa Z300-2M
2.060.000 VNĐ
2.400.000 VNĐ


Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem