Hotline
0918.252.262
  • Hoặc chat với chúng tôi:
  • yahoo
  • skype

Máy chống trộm GSM Z-1200

Máy chống trộm GSM Z-1200
Danh mục : Máy chống trộm Zicom
Mã sản phẩm : GSM Z1200
Bảo hành : 24 tháng thiết bị
Trạng thái : Ngưng sản xuất, Model thay thế Z1500
Hãng sản xuất : Zicom
Lắp đặt : Miễn phí
Giá : Call

Máy chống trộm GSM Z-1200 tích hợp sim di động, phù hợp cho những căn hộ mới, nơi chưa có line điện thoại bàn, cho phép cảnh báo qua di động bằng tin nhắn và cuộc gọi thoại khi có trộm

 

 

mo_hinh_gsm_z1200

 

Chu_thich_mat_sau_Z1200_copy

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỐNG TRỘM ZICOM GSM Z1200

Lưu ý khi cài đặt :
**** Dấu mũi tên ’→ trong hướng dẫn bên dưới được hiểu là thực hiện bước tiếp theo 


1/ CÁCH THAY ĐỔI MẬT KHẨU CỦA HỆ THỐNG
• Thay đổi mật khẩu hệ thống
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây → 9876 # → 1 # → 1 # Mật khẩu mới #
• Thay đổi mật mã người dùng.
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây → 9876 # → 1 # → 2 # Mật khẩu mới #
Ví dụ:  Muốn đổi mật khẩu người dùng : 1234 thành 1111
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây→ 9876 # → 1  # → 2  # → 1111 #

2/ CÁCH CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG QUA ĐIỆN THOẠI
Hệ thống chống trộm GSM Z1200 cho phép ta cài đặt được 4 số điện thoại thông thường và 2 số CMS, cách cài như sau:
• Cài đặt báo động qua số điện thoại thứ 1
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây ’→ 9876 # ’→ 3 # ’→ 1 # ’ nhập số điện thoại #
• Cài đặt báo động qua số điện thoại thứ 2
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây →’ 9876 # ’→ 3 # →’ 2 # ’ nhập số điện thoại #
• Cài đặt báo động qua số điện thoại thứ 3
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây →’ 9876 # →’ 3 # →’ 3 # nhập số điện thoại  #
• Cài đặt báo động qua số điện thoại thứ 4
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây ’→ 9876 # →’ 3 # →’ 4 # nhập số điện thoại  #
Lưu ý: Nếu cài cùng lúc 04 số điện thoại thì ta có thể thao tác như sau:
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây → 9876 # →’ 3 # →’ 1 #  nhập số điện thoại thứ 1 # →’ 2 #  số điện thoại thứ 2 # ’→ 3 # ’ số điện thoại thứ 3 # ’→ 4 # ’ số điện thoại thứ 4 #
Cách xóa số điện thoại :
Nhấn giữ phím * khoảng 3 giây ’→ 9876 # →’ 3 # thứ tự số điện thoại cần xóa ( 1 hoặc 2,3,4) # → phím *
**** ghi chú: Dấu ’→ được hiểu là thực hiện bước tiếp theo 

3/ CÁCH CÀI ĐẶT NĂM THÁNG NGÀY GIỜ CHO THIẾT BỊ
Nhấn giữ * khoảng 3 giây →  9876 # → 4 # → 1 # → YY→ MM → DD → HH → mm # 
Lưu ý : YY (Năm) , MM (tháng) DD (ngày) HH (giờ) mm (phút): Bắt buộc ta phải nhập 2 chữ số
Ví dụ:
Ta muốn cài: 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 01 năm 2016 ta nhấn như sau:
YY tương ứng số 16, MM tương ứng số 01, DD tương ứng số 15, HH tương ứng số 12, mm tương ứng số 15

4/ CÁCH CÀI ĐẶT ĐẦU DÒ VÔ TUYẾN
GSM Z1200 Cho phép ta cài đặt tổng cộng 32 thiết bị cảm biến vô tuyến bao gồm:  Hồng ngoại, cảm biến từ, đầu báo khói, báo gas, cảm biến chấn động...
Cài đặt thiết bị cảm biến vô tuyến bằng cách phát mã code 
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # → 5 # → 2 # → 1 # → [ thứ tự thiết bị ( 01-32) ] # → [phát tín hiệu thiết bị đầu dò] #
Cài đặt thiết bị cảm biến vô tuyến bằng cách nhập mã code
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # → 5 # → 2 # → 2 # →[ thứ tự thiết bị (01-32) ] # → [nhập mã thiết bị đầu dò có sẵn trên thiết bị] #.
Xóa thiết bị cảm biến không dây
Khi ta muốn một đầu dò cảm biến nào đó ngừng hoạt động ta có thể loại bỏ thiết bị đó như sau:
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # → 5 # → 2 # → [3] # → [ thứ tự thiết bị cần xóa] #
Lưu ý: Số thứ tự thiết bị bắt buộc phải nhập 02 chữ số

5/ CÀI ĐẶT ĐẦU DÒ CÓ DÂY
GSM Z1200 cho phép ta lắp đặt được 08 khu vực sử dụng cảm biến có dây để bảo vệ, có 3 dạng tín hiệu khi kết nối với Z1200
• Dạng chuẩn EOL (cần dùng điện trở 10KΩ)
Nhấn giữ * khoảng 3 giây + [012345] # + [6] # + [3] # + [zone thứ (33-40)] # + [1] #
• Dạng chuẩn NC
Nhấn giữ * khoảng 3 giây + [012345] # + [6] # + [3] # + [zone thứ (33-40)] # + [2] #
• Dạng chuẩn NO  
Nhấn giữ * khoảng 3 giây + [012345] # + [6] # + [3] # + [zone thứ (33-40)] # + [3] #

6/ CÀI ĐẶT THUỘC TÍNH THIẾT BỊ ĐẦU DÒ
• Cài đặt khu vực bỏ qua ( không cần báo động)
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 01-40] # → 0 #
• Cài đặt khư vực báo động trễ .
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 01-40] # → 1 #
• Cài đặt khu vực vành đai  
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 01-40] # → 2 #
• Cài đặt khu vực báo động
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 01-40] # → 3 #
• Cài đặt khu vực báo khẩn
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 01-40] # → 4 #
• Cài đặt khu vực báo 24H
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 01-40] # → 5 #
• Cài đặt khu vực báo cháy
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 01-40] # → 6 #
• Cài đặt Zone kích hoạt hữu tuyến (sử dụng cho thiết bị có dây, dùng tắt mở trung tâm)
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 #  → 1 # → [zone thứ 33-40] # → 7 #
• Cài đặt trung tâm hú còi liên tục khi có trộm
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 # → 2 # → [zone thứ 01-40] # → 1 #
• Cài đặt trung tâm hú còi  không liên tục khi có trộm ( hú đứt quãng)
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 # → 2 # → [zone thứ 01-40] # → 2 #
• Cài đặt trung tâm không hú còi khi có trộm ( chỉ báo qua điện thoại)
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # →  6 # → 2 # → [zone thứ 01-40] # → 3 #

5/ CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN TRỄ SAU KHI MỞ BÁO ĐỘNG  
Khi ta kích hoạt hệ thống báo động, sau một thời gian nhất định ( thời gian này do ta chọn) thì hệ thống mới hoạt động
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 9876 # → 4 # → 3 # → [số giây 001-255] #
Ví dụ:  Ta muốn 1 phút ( 60 giây) sau, kể từ khi ta kích hoạt hệ thống báo động, báo động mới hoạt động, Cách thao tác như sau:
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 9876 # → 4 # → 3 # → 060 #  
Lưu ý:  Số 060 thể hiện là 60 giây(1 phút) bắt buộc phải nhập 3 chữ số, nếu là 2 phút ta nhấn 120

6/ CÀI ĐẶT THỜI GIAN HÚ CÒI BÁO ĐỘNG KHI CÓ TRỘM
Ta có thể cài đặt thời gian hú còi khi có trộm đột nhập từ 00 phút đến 30 phút .
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 9876 # → 4 # → 4 # → [ số phút  00-30] #  
Lưu ý: Số phút bắt buột phải nhập 2 chữ số  


7/ HẸN GIỜ TẮT MỞ HỆ THỐNG
Trung tâm cho phép cài đặt 4 khoảng thời gian tự động tắt mở hệ thống.
Nhấn giữ * khoảng 3 giây→ 012345 # → 7 # → 1 # → 1-4 # → [GIỜ - PHÚT( thời gian mở)] # → [GIỜ -PHÚT (thời gian tắt) ] #  
Ví dụ: Muốn mở báo động lúc 23:00, tắt báo động lúc 6:00 ta thao tác như sau:
Nhấn giữ * khoảng 3 giây→ 012345 # → 7 # → 1 # → 1 # → 23 00 # → 06 00 #  

8/ CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG CHO NGÕ RA PGM
• Kích hoạt ngõ PGM khi báo động
Nhấn giữ * khoảng 3 giây →  012345 # → 7 # → 4 # → 1 #
• Kích hoạt ngõ PGM khi mở báo động
Nhấn giữ * khoảng 3 giây →  012345 # → 7 # → 4 # → 2 #
• Kích hoạt ngõ PGM khi mất điện AC
Nhấn giữ * khoảng 3 giây →  012345 # → 7 # → 4 # → 3 #
• Kích hoạt ngõ PGM bằng cách điều khiển
Nhấn giữ * khoảng 3 giây →  012345 # → 7 # → 4 # → 5 #

9/ CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG BÁO KHÁCH CHO THIẾT BỊ
Cài đặt trạng thái ON / OFF tính năng
Nhấn giữ phím số 4 (CHIME) khoảng 3 giây → [mật khẩu người dùng] #
Lưu ý: mỗi khi nhấn đoạn mã trên sẽ thay đổi trạng thái ON / OFF.
Các loại âm báo Cho phép ta chọn được 3 kiểu âm báo như sau:
• Báo DinhDong
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # → 9 # → 07 → 1 #
• Báo Welcom
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # → 9 # → 07 → 2 #
• Báo đoạn ghi âm
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 012345 # → 9 # → 07 → 3 #
Lưu ý: Để sử dụng tính năng chuông cửa thì thiết bị phải cài thuộc tính khu vực trễ.

10/ CÀI ĐẶT SỐ LẦN ĐỔ CHUÔNG KHI GỌI VỀ TRUNG TÂM ĐỂ ĐIỀU KHIỂN  
Hệ thống cho phép ta cài đặt số lần đổ chuông từ 00 ( kết nối ngay) đến 99 hồi chuông khi ta gọi về trung tâm để điều khiển hệ thống.  
Nhấn giữ * khoảng 3 giây → 9876 # → 4 # → 5 # → [ số lần 00-99] #

Thông tin liên hệ

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN NHẬT MINH

Địa chỉ: 66/49 Hùng Vương, P1, Q10, TPHCM 
(Quý khách có thể vào từ hẻm 66 Hùng Vương hoặc vào từ hẻm 352 Lê Hồng Phong đều được, Quý khách đi ÔTÔ có thể đậu tại đầu hẻm)

Điện thoại: 028.3833.3513 
Phone/ zalo: 0918.252.262 (Viễn)
Email: anninhnhatminh@gmail.com

Xem bản đồ chỉ dẫn

 

 

 

Các sản phẩm Máy chống trộm Zicom
Tìm chúng tôi trên Facebook
Xem